Petro House Spa Vũng Tàu

Công trình: Petro House Spa – Vũng Tàu

Địa điệm: Vũng Tàu

Diện tích: 400m2

Hạng mục: Thiết kế nội thất Spa

Đơn vị: Unique Decor – Hotline: 0838 479 479